Händelser

6.1 2013 Butikshjälp till Handeln sommaren 2013

Nu är det dags att söka sommarjobb till Utö Handel för sommaren 2013. Du skall gärna vara 18 år och så skall du HA EGEN BOSTAD (vi kan inte inkvartera någon) på Utö och kunna jobba minst 6-8 veckor. Ta kontakt med Kalle (Sjöberg) eller Hilkka (Durri) Bergman. Ingen tidigare erfarenhet behövs, bara aktivt och kundinriktat sinnelag.