Nähtävyydet

Hautausmaa

Niityllä on myös hautausmaa. Hautojen vähäinen määrä saattaa yllättää, kun tiedämme, kuinka pitkä historia Utöllä on, ja kuinka paljon väkeä siellä on asunut. Tämä selittyy sillä, että hautausmaa on vihitty käyttöön vasta 1962. Sitä ennen utöläiset haudattiin pääsääntöisesti Jurmoon. Hautausmaan rakentamista varten Utöhön oli tuotava proomuilla kaikki tarvittava hiekka.

Suullinen perimätieto kertoo monta tarinaa utöläisten viimeisestä vaarallisesta matkasta Jurmoon myrskyssä tai yli petollisen jään. Jos kuolema vieraili Utössä talviaikaan, ruumis vietiin Jurmoon ja haudattiin, mutta siunaustilaisuus pidettiin vasta kesällä, kun Korppoon pappi vieraili saarella.

Hautausmaalla huomio kiinnittyy meren uhrien muistoksi pystytettyyn muistomerkkiin, jonka on suunnitellut FM Gösta Bergman. Muistomerkki on spriipurje, jota koristaa luotsiveneen purjeen punainen raita.

Hautausmaan pohjoispuolella on yksinäinen, raskaiden metalliketjujen kehystämä hauta. Haudassa lepää Saksan keisarillisen laivaston matruusi Buchwald. Hänen ruumiinsa löytyi rantaan huuhtoutuneena Västra uddenilta 16.12.1916.

Hautausmaan itäpuolella olevan kiviröykkiön alle on haudattu talvisodan aikana venäläinen lentäjä Nikitin, joka kuului Vidskärsfjärdenin jäälle pakkolaskun tehneen pommikoneen miehistöön. Jatkosodan aikaan samaan paikkaan haudattiin vielä kaksi venäläistä sotavankia. Vangit olivat yrittäneet karata saksalaiselta Hindenburg-alukselta, mutta he joutuivat saksalaisten ampumiksi.

Luultavasti Utön maaperään on aikaisemminkin haudattu ihmisiä. Perimätiedon mukaan majakan kaakkoispuolella olevaa hiekkaista niittyä olisi käytetty rannoilta löytyneiden hukkuneiden merimiesten hautausmaana jo kauan sitten. Paikkaa kutsuttiin aikaisemmin nimellä ”körrgården” (kirkkomaa).