Sevärdheter

För att skapa sig en bild av Utö och dess historia lönar det sig att följa nedanbeskrivna rundvandring genom byn med en kort avstickare ut till Österäng och begravningsplatsen. Arméns områden är klart avgränsade med bommar, staket och skyltar. Rörelsefriheten har dock blivit mycket större, då armen drog sig tillbaka från ön i slutet av 2006.

Beakta under rundvandringen också att Utö, speciellt under sommaren, är mycket tätt befolkat och att både de fast bosatta och sommargästerna uppskattar sin integritet. Gå inte in i strandbodar, ut på privata bryggor eller in på gårdar. Också andra tider på året bör man hålla sig på de allmänna vägarna. I den bifogade "ruttguiden" beskrivs nio haltpunkter, vid vilka Du får en enkel introduktion till valda delar av öns intressanta historia. En mera heltäckande bild av Utös historia får du genom att bekanta dig med hembygdsmuseets utställning.