Sevärdheter

Adolf Öhmans

Efter en promenad på ca 200 meter, under vilken man passerat ett vägskäl vars högra stråk leder till Enskärs hotellområde samt lämnat ett antal pittoreska sjöbodar och gårdshelheter på vänster hand, kommer vi till det sista huset i byns västra ända. Huset ligger intill det med staket avskärmade militärområdet "Västra udden".

På Västra udden kan man igen skönja spåren av den ryska militärens närvaro på Utö. På udden finns kasematter murade av sten och betong, vilka fungerade som underlag för ett fyra-kanoners 152 mm batteri. På "Västra udden" har den ryska kullerstensgatan bevarats nästan intakt. "Adolf-Öhmans", liksom många andra hus på Utö, fungerade under första världskriget som kasernbyggnad. Observera vägens mittlinje!