Sevärdheter

Stenhuset

Vår rundvandring är slut och vi har återvänt till fyrbacken och Utö hembygdsmuseum i den gamla fyrvaktarbostaden Stenhuset. Under rundvandringen gavs några inblickar i Utös händelserika historia, men Stenhuset en mera täckande bild av öns utveckling får Du genom att bekanta Dig med hembygdsmuseets utställning.

Utställningen tar fasta på Utös särställning som utskärens tjänstemannasamhälle och beskriver lotsarnas, fyrvaktarnas och militärernas historia på Utö. Livet på Utö var naturligtvis mycket mer än dessa tjänstemän och utställningen ger därför också en bild av utökvinnornas roll i lokalsamhället, det sociala livet samt fisket och jakten som liksom i grannöarnas fiskarbyar hörde också till utöbons vardag.

Stenhuset uppfördes 1753 i samband med bygget av den första fyren och är därmed Utös äldsta byggnad. Huset fungerade som tjänstebostad för fyrvaktarna ända till 1860-talet då eldstäderna revs. Fyrvaktarna hade då redan i huvudsak bott i den på 1840-talet uppförda nya "fyrbyggningen" på andra sidan vägen. Stenhuset fungerade sedan som lager, verkstad och vedlider ända till 1990-talet då Sjöfartsverket lät grundrenovera byggnaden och hyrde sedan ut den till Utö hembygdsförening r.f., som 27.7.1991 öppnade ett hembygdsmuseum i byggnaden.