Sevärdheter

Skolan

Då man blickar norrut, mot Enskär (som idag p.g.a. landhöjningen förvandlats till en udde), ser man Utö lågstadieskola. Skolan Utö folkskola startades 1884, som den första folkskolan i Korpo kommun. Orsaken till att man på Utö inom folkbildningen var tidigt ute på Utö var att man inom lotsverket i slutet av 1800-talet började förutsätta läs- och skrivkunnighet av blivande lotsar. För att garantera att lotsyrket skulle gå vidare i släkten beslöt utöborna att starta en egen skola tillsammans med Jurmo. Idag är skolan finskspråkig. Skolan var nedläggningshotad i början av 2000. Idag (2007) är skolan livskraftig med 13 elever (1 i förskolan, 9 i lågstadiet och 3 i högstadiet).

Om skolan symboliserar det historiska Utö kan man säga att det nybyggda huset nedanför skolbyggnaden representerar nutiden och framtiden. I byggnaden fungerar en station som förstärker signalen i en bredbands fiberkabel, som sommaren 2000 drogs från Sverige över till Finland. Utö skola har nu direkt anslutning till kabeln och därmed en av de snabbaste och modernaste IT-förbindelserna i landet.